Opinie naszych Klientów:

"W rezultacie jesteśmy w stanie bezzwłocznie udzielać odpowiedzi na zapytania klientów."


Dlaczego warto wybrać system Preactor?

W ciągu ostatnich 18 lat, w których firma Preactor International zajmuje się wdrażaniem rozwiązań do zaawansowanego planowania i harmonogramowania na całym świecie, dostrzega wspólnie z partnerami, że w każdym odwiedzanym przedsiębiorstwie są różne pomysły, na to czego oczekują użytkownicy od rozwiązania, jakie dane chcą zobaczyć, jakie problemy chcą rozwiązać, jakie cele stawiają w obszarze planowania i harmonogramowania oraz jakie reguły harmonogramowania chcą stosować.

Więcej…
 
Informacje o systemie Preactor

Firma Preactor International posiada największą liczbę wdrożeń spośród wszystkich na świecie dostawców oprogramowania do planowania i harmonogramowania produkcji.

Systemu Preactor integrowany z aplikacjami ERP, MES i rozwiązaniami do zarządzania łańcuchem dostaw jest wykorzystywany przez ponad 2 500 różnych firm w 65 krajach, od firm z sektora MSP do międzynarodowych koncernów.

Opisy wdrożeń systemu Preactor wskazują, że możliwe jest osiągniecie szybkiego zwrotu z inwestycji w ciągu miesięcy lub nawet tygodni.

Firma Preactor International posiada sieć ponad 400 partnerów i dostawców rozwiązań na całym świecie, którzy zapewniają usługi wdrożeniowe oraz wsparcie techniczne dla użytkowników systemu.

Ponad 1 000 certyfikowanych specjalistów ściśle współpracuje z użytkownikami w celu zapewnienia, że ich oczekiwania względem aplikacji zostaną spełnione.

W Polsce system Preactor jest dostępny od rok 2003 i został wybrany przez ponad 30 firm produkcyjnych oraz trzy uczelnie wyższe, które wykorzystują system podczas zajęć ze studentami z zakresu zarządzania produkcją.

Wsparcie jest zapewnione przez sieć partnerów przeszkolonych przez firmę Preactor, którzy zajmują się implementacją rozwiązań do harmonogramowania produkcji i ich integracją z systemami klasy ERP.

System Preactor nie jest pojedynczym rozwiązaniem. Preactor to zestaw produktów opartych na tym samym kodzie źródłowym, które oferują różne poziomy funkcjonalności w zależności od ceny. Ułatwia to wybór systemu, który zadowoli potrzeby firmy i nie nadweręży jej budżetu. Rozszerzenie posiadanej wersji o kolejny produkt jest bardzo proste.

System Preactor można stosować do długoterminowego strategicznego planowania z wyprzedzeniem miesięcy i lat, średnioterminowego planowania taktycznego z kilkutygodniowym horyzontem planistycznym oraz do planowania i harmonogramowania szczegółowego.

System Preactor został zaprojektowany z myślą o współpracy z istniejącym oprogramowaniem i usprawnieniu jego działania. Może być ściśle zintegrowany z systemem ERP, oprogramowaniem księgowym i prognozującym, arkuszami kalkulacyjnymi, systemem MES.

 
Informacje o firmie Preactor International

Firma Preactor International posiada największą liczbę wdrożeń spośród wszystkich na świecie dostawców oprogramowania do planowania i harmonogramowania produkcji. System Preactor integrowany z aplikacjami ERP, MES i rozwiązaniami do zarządzania łańcuchem dostaw jest wykorzystywany przez ponad 3 000 różnych firm w 67 krajach, od firm z sektora MSP do międzynarodowych koncernów.

Firma Preactor International posiada sieć ponad 400 partnerów i dostawców rozwiązań na całym świecie, którzy zapewniają usługi wdrożeniowe oraz wsparcie techniczne dla użytkowników systemu. Ponad 1 000 certyfikowanych specjalistów ściśle współpracuje z użytkownikami w celu zapewnienia, że ich oczekiwania względem aplikacji zostaną spełnione.

 

Więcej…
 
Podstawowe cechy systemu Preactor

Bieżące trendy w produkcji mają na celu obniżenie poziomu zapasów i redukcję kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu krótszych czasów realizacji zamówień. Zmusza to firmy do szukania nowych sposobów optymalizowania procesu produkcji poprzez zredukowanie bądź wyeliminowanie działań nieprzynoszących korzyści, takich jak czas przezbrojenia bądź oczekiwania. Zidentyfikowanie potencjalnych problemów pozwala podejmować działania w celu zbilansowania zapotrzebowania i zdolność produkcyjnej.

System Preactor jest rozwijany od ponad 17 lat, aby sprostać tego typu potrzebom. System ten stosowany jest przez małe, średnie i duże firmy, aby pomóc im sprostać wymaganiom stawianym przez ich klientów oraz pokonać rosnącą globalną konkurencję.

Więcej…
 
Integracja harmonogramowania z systemami ERP

Nowoczesne oprogramowanie ERP samo w sobie jest kluczowym narzędziem dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Jednak uzupełnienie go systemem Preactor może poszerzyć jego możliwości, bez zakłócania istniejących funkcji.

Systemy ERP zazwyczaj nie przechowują danych na tyle szczegółowych, aby wystarczyły do utworzenia modelu zarządzania procesami produkcyjnymi. Zawierają raczej długoterminowy plan, który nie umożliwia zarządzania codzienną produkcją. Mogłoby się wydawać, że funkcje systemu Preactor nakładają się na funkcje systemu ERP, lecz w rzeczywistości je uzupełniają.

Więcej…
 
Opinie użytkowników systemu Preactor

Poniższe cytaty zostały wybrane z ponad 100 opisów wdrożeń systemu Preactor, które zostały przygotowane wspólnie z użytkownikami systemu.

Więcej…
 
Korzyści i zwrot z inwestycji w system Preactor

Studia przypadków oraz referencje są dostępne dla niemal każdej branży produkcyjnej, a także dla zastosowań w przedsiębiorstwach usługowych i logistycznych. Część wymiernych korzyści to:

  • Wzrost produktywności o 15-20% – lepsze wykorzystanie istniejących zasobów
  • Redukcja poziomu zapasów surowców o 40-50% – synchronizacja zakupów z osiągalnym harmonogramem
  • Redukcja czasu realizacji o 40-50% – zmniejszenie produkcji w toku zwalniającej przepływ produkcji
  • Poprawa terminowości dostaw o 50-90% – wzrost liczby dostaw realizowanych na czas

Więcej…
 
Preactor i lean manufacturing

„Szczupła produkcja” oznacza zmianę kulturową na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa. Jej głównym celem jest eliminacja każdej formy marnotrawstwa. Najbardziej oczywistymi przykładami w obszarze produkcji mogą być nadmierne stany magazynowe, produkcja w toku i ukończone produkty oczekujące na klientów, ale może to być również niepotrzebne przesunięcie pracowników w ramach wydziałów i wiele innych procesów, jak na przykład czas przezbrojenia, które nie dodają wartości do ukończonych produktów. Celem jest wykonanie zamówienia na czas, przy zachowaniu minimalnych stanów magazynowych, najkrótszego czasu realizacji i przy możliwie najwyższym wykorzystaniu zasobów tworzących wartość dodaną.

Więcej…
 
System Preactor 200 FCS

System Preactor 200 FCS jest punktem wyjścia dla użytkowników chcących zintegrować swoje rozwiązanie z innymi systemami, takimi jak ERP lub MES. Bazę danych SQL, dzięki możliwości zmiany jej struktury, można w pełni dostosować do potrzeb użytkownika.

Więcej…
 
System Preactor 300 FCS

System Preactor 300 FCS ma wiele dodatkowych funkcji w porównaniu do wersji 200 FCS.

Po pierwsze, na poziomie szczegółowego harmonogramowania P300 FCS posiada dodatkowe funkcje obejmujące obsługę wielu ograniczeń dostępności skończonych zasobów dla każdej operacji, kontrolę marszrut w zależności od wybranych zasobów, modelowanie wielu partii w oparciu o te same zasoby, takich jak piece i miksery, oraz informacje o ukończonych ilościach przesyłane w trakcie produkcji partii.

Więcej…
 
System Preactor 400 APS

System Preactor 400 APS posiada wiele wbudowanych reguł optymalizacji harmonogramowania, aby radzić sobie z takimi problemami, jak minimalizacja czasów przezbrojenia, preferowana kolejność, harmonogramowanie wąskich gardeł i planowanie w cyklach produkcyjnych. Przy użyciu narzędzia Preactor Event Script Processor można tworzyć złożone reguły, selektywnie stosując sekwencję standardowych reguł. Jednak jeśli reguły te nie odpowiadają konkretnym wymaganiom, możliwe jest dodanie unikalnych reguł w formie makr Visual Basic.

Więcej…
 
Wybór wersji systemu

Systemy Preactor to rodzina rozwiązań do harmonogramowania o różnym poziomie funkcjonalności i koszcie zakupu (od około $100,000 do mniej niż $1,000).

Poniżej znajduje się zestaw pytań, który będzie podstawą do określenia, który system jest rozwiązaniem optymalnym i będzie spełniał wymagania Twojego przedsiębiorstwa.

Więcej…
 


Cytaty o planowaniu

"Każdy ma jakiś plan...dopóki nie zostanie trafiony." - Mike Tyson

 

Szukaj
Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.