Opinie naszych Klientów:

"Z perspektywy czasu decyzja o wdrożeniu systemu Preactor była decyzją właściwą."


Wybór wersji systemu

Systemy Preactor to rodzina rozwiązań do harmonogramowania o różnym poziomie funkcjonalności i koszcie zakupu (od około $100,000 do mniej niż $1,000).

Poniżej znajduje się zestaw pytań, który będzie podstawą do określenia, który system jest rozwiązaniem optymalnym i będzie spełniał wymagania Twojego przedsiębiorstwa.

Jeżeli potrzebujesz...

 • Dostępu do narzędzia Preactor BoM eXploder (PBX), które umożliwi zapytania 'Capable to Promise' (CTP), aby utworzyć planowane daty dostawy dla produktów w ramach struktury BOM.

To systemem sugerowanym rozwiązaniem jest P500 APS.

==================================================

Jeżeli nie wymagasz powyższej funkcjonalności, ale potrzebujesz:-

 • Wykorzystywać dane o Strukturze Produktu (BoM) zdefiniowane przez system ERP/MRP, aby powiązać i alokować materiały z jednego lub wielu zleceń produkujących do jednego lub wielu zleceń konsumujących
 • Wykorzystywać reguły powiązania, aby zdefiniować, które zlecenia produkcyjne i konsumujące mają być powiązane
 • Otrzymać raport śledzenia materiałowego
 • Identyfikować braki materiałowe
 • Wykorzystywać złożone reguły 'optymalizacji' np. ustawienie preferowanej kolejności kolorów aby zminimalizować czasy przezbrojeń maszyn
 • Tworzyć własne reguły harmonogramowania

To systemem sugerowanym rozwiązaniem jest P400 APS.

=================================================

Jeżeli nie wymagasz powyższej funkcjonalności, ale potrzebujesz:-

 • Wykorzystywać w procesie harmonogramowania ograniczenia drugorzędowe takie jak: zasoby ludzkie, energia, narzędzia
 • Wykorzystywać jako ograniczenie zbiorniki ze zdefiniowaną pojemnością
 • Wykorzystać Preactora do Planowania Pojemnościowego (Capacity Planning)(np. poprzez połączenie z systemem Prognozowania)
 • Monitorować koszt operacji i zamówienia na podstawie kosztu materiałowego, pracy zasobu
 • Mieć możliwość określenia następnego zasobu w zależności od tego na jakim zasobie wykonywana była operacja wcześniejsza
 • Mieć możliwość określenia startu operacji w zależności od czasu rozpoczęcia/zakończenia poprzedniej operacji

To systemem sugerowanym rozwiązaniem jest P300 FCS.

=================================================

Jeżeli nie wymagasz powyższej funkcjonalności, ale potrzebujesz:-

 • Modyfikować zestaw danych poprzez dodawanie, usuwanie pól
 • Dodawać nowe tabele w zestawie danych
 • Modyfikować strukturę menu
 • Monitorować wykorzystanie dodatkowych zasobów takich jak zasoby ludzkie, narzędzia itp
 • Definiować czas przetwarzania zależny od zasobu, na którym wykonywana jest operacja
 • Definiować czasy przezbrojeń maszyn, które są zależne od kolejności wykonywania operacji np. przezbrojenie z wykonywania produktu A na produkt B wynosi 30 minut, ale przezbrojenie z produktu B na A wynosi 3 godziny
 • Umożliwić transferowania partii produktu pomiędzy operacjami (operacje nakładające się)
 • Umożliwić integrację i przepływ danych pomiędzy Preactorem a innym oprogramowaniem np. systemem ERP

To systemem sugerowanym rozwiązaniem jest P200 FCS.

 

Cytaty o planowaniu

"Każdy ma jakiś plan...dopóki nie zostanie trafiony." - Mike Tyson

 

Szukaj
Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.