Opinie naszych Klientów:

"Z perspektywy czasu decyzja o wdrożeniu systemu Preactor była decyzją właściwą."


System Preactor 400 APS

System Preactor 400 APS posiada wiele wbudowanych reguł optymalizacji harmonogramowania, aby radzić sobie z takimi problemami, jak minimalizacja czasów przezbrojenia, preferowana kolejność, harmonogramowanie wąskich gardeł i planowanie w cyklach produkcyjnych. Przy użyciu narzędzia Preactor Event Script Processor można tworzyć złożone reguły, selektywnie stosując sekwencję standardowych reguł. Jednak jeśli reguły te nie odpowiadają konkretnym wymaganiom, możliwe jest dodanie unikalnych reguł w formie makr Visual Basic.

Inną funkcją systemu Preactor 400 APS jest kontrola materiałowa wykorzystująca koncepcję łączenia zleceń produkcyjnych. Standardowo system MRP utworzy oddzielne zlecenia produkcyjne dla każdego komponentu na każdym poziomie struktury materiałowej oraz może również konsolidować części dla wielu różnych zleceń sprzedaży. Rozwiązanie Preactor 400 APS może wykorzystywać strukturę materiałową wraz z definiowanymi przez użytkownika regułami grupowania do łączenia lub grupowania zleceń, aby zapewnić, że komponent jest zaplanowany przed wyrobem gotowym.

Powiązania te są wykorzystywane podczas generowania harmonogramu. Jeśli, na przykład, opóźnia się zlecona produkcja materiału, można dzięki nim ustalić wpływ, jaki ten fakt będzie miał na zamówienie, w ramach którego została ona zlecona. Funkcję tę można rozszerzyć na zlecenia zakupu na kupowane elementy oraz na zlecenia sprzedaży, osiągając w ten sposób pełne nadzorowanie przepływu materiałów.

Funkcjonalność wersji 400 APS:

 • Możliwość harmonogramowania z uwzględnieniem ograniczeń materiałowych
 • Automatyczna alokacja materiałów podczas pobierania danych z MRP
 • Automatyczne łączenie operacji z różnych zleceń produkcyjnych
 • Reguły SMC łączące zlecenia produkcyjne
 • Wykresy dla materiałów
 • Możliwość tworzenia własnych reguł harmonogramowania przy pomocy Visual Basic
 • Możliwość tworzenia własnych reguł harmonogramowania przy pomocy skryptów zdarzeń
 • Reguły harmonogramowania zależne od zamówienia, produktu, zasobu
 • Harmonogramowanie sekwencyjne i równoległe dla różnych zleceń
 • Raporty i wykresy braków materiałowych
 • Reguły harmonogramowania algorytmicznego, reguła minimalizacji produkcji w toku, reguła dynamicznych wąskich gardeł, reguła minimalizacji przezbrojeń
 • Reguły zależne od zasobów np. preferowana kolejność

Oraz funkcjonalność wersji niższych:

 • Tabele do porównania harmonogramów
 • Obliczenie kosztów dla zlecenia i całego harmonogramu
 • Maksymalna rozpiętość operacji i opóźnienie kolejnej operacji
 • Aktualizacja i obliczenie czasu operacji na podstawie aktualnego zaawansowania
 • Wiele ograniczeń drugorzędowych dla poszczególnych operacji, zasoby drugorzędowe jako ograniczenia
 • Zmiana koloru paska operacji na podstawie zaawansowania operacji
 • Preferowany wybór zasobu i definiowanie czasu przeterminowania
 • Partie równoległe na każdym poziomie procesu
 • Definiowanie następstwa ograniczeń i zasobów zależnych od operacji aktualnej
 • Automatyczny wybór zasobów w ramach gniazd produkcyjnych
 • Zapytania "Czy możliwe do obiecania?" (funkcjonalność Capable to Promise)
 • Zasoby o ograniczonych i nieograniczonych zdolnościach produkcyjnych, indywidualne kalendarze zmian dla zasobów
 • Harmonogramowanie do przodu, do tyłu i dwukierunkowe, według atrybutu zleceń
 • Raporty w postaci tekstowej i graficznej
 • Ręczne i interaktywne wprowadzanie awarii, planowanych prac konserwacyjnych itp
 • Baza danych Microsoft SQL 2005 Server Express
 • Atrybuty przypisane do produktów i operacji
 • Zablokowanie/odblokowanie operacji indywidualnie, po zasobie, według czasu, według atrybutów
 • Równoległe operacje w cyklu produkcyjnym
 • Generator harmonogramów
 • Obliczanie czasu operacji według czasu jednostkowego, ilości na godzinę lub czasu na partię
 • Statystyki harmonogramu
 • Ograniczenia pierwszorzędowe
 • Nieograniczona liczba operacji, zasobów, produktów itd
 • Wykorzystanie ActiveX, Połączenia z innymi systemami poprzez ActiveX (OCX)
 • Zasoby drugorzędowe
 • Wyświetlanie zleceń zagrożonych
 • Automatyczna naprawa harmonogramu
 • Bufory dostawy i raport zagrożonych operacji
 • Kreator skryptów importu i eksportu
 • Manager licencji
 • Opcje transferu, podziału i powtórzenia zleceń
 • Wstrzymanie zlecenia
 • Wyświetlenie stopnia zaawansowania operacji
 • Wykresy dla zasobów drugorzędowych
 • Zasoby drugorzędowe zależne od zasobu w ramach grupy zasobów
 • Czasy operacji zależne od zasobu w ramach grup zasobów
 • Analiza harmonogramu
 • Macierze czasów przezbrojeń zasobów zależnych od kolejności
 • System wymiany informacji konfigurowany przez użytkownika
 • Możliwość modyfikacji bazy danych, menu, własnych skryptów
 • Definiowanie trzech kolorów do wyświetlenia na pasku operacji
 • Publikowanie wykresów w postaci strony www
 

Cytaty o planowaniu

"Każdy ma jakiś plan...dopóki nie zostanie trafiony." - Mike Tyson

 

Szukaj
Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.