Opinie naszych Klientów:

"Współpraca z firmą Prętczyński zarówno podczas wdrożenia, jak i po nim przebiega wyśmienicie."


System Preactor 200 FCS

System Preactor 200 FCS jest punktem wyjścia dla użytkowników chcących zintegrować swoje rozwiązanie z innymi systemami, takimi jak ERP lub MES. Bazę danych SQL, dzięki możliwości zmiany jej struktury, można w pełni dostosować do potrzeb użytkownika.

Podczas generowania planu lub harmonogramu system Preactor 200 FCS umożliwia jednoczesną analizę więcej niż jednego typu zasobu, na przykład maszyny, operatora i narzędzia. Główny zasób jest traktowany jako ograniczony (w określonym czasie może być wykorzystywany tylko przez jedną partię produktu), natomiast wykorzystanie innych zasobów jest przedstawione w formie wykresów. Wykresy te mogą przedstawiać wielkość każdego z zasobów, jaka jest wymagana w okresie objętym harmonogramem i użytkownik może odpowiednio zareagować, aby rozwiązać problemy wynikające z przekroczenia ograniczeń.

Dodatkowe funkcje harmonogramowania dostępne w systemie Preactor 200 FCS obejmują możliwość zdefiniowania różnych szybkości wykonania operacji w zależności od zasobu, czasy przezbrojenia zależne od kolejności zadań ustalanej w oparciu o atrybuty produktów i operacji, obsługę zadań nachodzących na siebie (transferowanie partii) i podział operacji oraz automatyczną naprawę harmonogramu. System posiada również dodatkowe narzędzie analizy harmonogramów służące do porównania ze sobą jednego lub więcej zapisanych harmonogramów.

W systemie Preactor 200 FCS dostępny jest interfejs Preactor ActiveX (API). Interfejs ten umożliwia dodawanie do systemu Preactor makr, standardowo tworzonych w środowisku Visual Basic, w celu walidacji danych, integracji, raportowania itp.

Funkcjonalność wersji Preactor 200 FCS:

 • Automatyczny wybór zasobów w ramach gniazd produkcyjnych
 • Zapytania "Czy możliwe do obiecania?" (funkcjonalność Capable to Promise)
 • Zasoby o ograniczonych i nieograniczonych zdolnościach produkcyjnych, indywidualne kalendarze zmian dla zasobów
 • Harmonogramowanie do przodu, do tyłu i dwukierunkowe, według atrybutu zleceń
 • Raporty w postaci tekstowej i graficznej
 • Ręczne i interaktywne wprowadzanie awarii, planowanych prac konserwacyjnych itp
 • Baza danych Microsoft SQL 2005 Server Express
 • Atrybuty przypisane do produktów i operacji
 • Zablokowanie/odblokowanie operacji indywidualnie, po zasobie, według czasu, według atrybutów
 • Równoległe operacje w cyklu produkcyjnym
 • Generator harmonogramów
 • Obliczanie czasu operacji według czasu jednostkowego, ilości na godzinę lub czasu na partię
 • Statystyki harmonogramu
 • Ograniczenia pierwszorzędowe
 • Nieograniczona liczba operacji, zasobów, produktów itd
 • Wykorzystanie ActiveX, Połączenia z innymi systemami poprzez ActiveX (OCX)
 • Zasoby drugorzędowe
 • Wyświetlanie zleceń zagrożonych
 • Automatyczna naprawa harmonogramu
 • Bufory dostawy i raport zagrożonych operacji
 • Kreator skryptów importu i eksportu
 • Manager licencji
 • Opcje transferu, podziału i powtórzenia zleceń
 • Wstrzymanie zlecenia
 • Wyświetlenie stopnia zaawansowania operacji
 • Wykresy dla zasobów drugorzędowych
 • Zasoby drugorzędowe zależne od zasobu w ramach grupy zasobów
 • Czasy operacji zależne od zasobu w ramach grup zasobów
 • Analiza harmonogramu
 • Macierze czasów przezbrojeń zasobów zależnych od kolejności
 • System wymiany informacji konfigurowany przez użytkownika
 • Możliwość modyfikacji bazy danych, menu, własnych skryptów
 • Definiowanie trzech kolorów do wyświetlenia na pasku operacji
 • Publikowanie wykresów w postaci strony www
 

Cytaty o planowaniu

"Każdy ma jakiś plan...dopóki nie zostanie trafiony." - Mike Tyson

 

Szukaj
Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.