Opinie naszych Klientów:

"W rezultacie jesteśmy w stanie bezzwłocznie udzielać odpowiedzi na zapytania klientów."


Opinie użytkowników systemu Preactor

Poniższe cytaty zostały wybrane z ponad 100 opisów wdrożeń systemu Preactor, które zostały przygotowane wspólnie z użytkownikami systemu.

Stuart Bateman , Solent Moulds

"Ten system pozwala nam potwierdzić termin dostawy tak szybko, jak tylko pojawi się zapytanie ofertowe, jeżeli dalej w projekcie wystąpią problemy, to mogą one bardzo łatwo zostać przeszeregowane."

Scott Powell , Wall Colmonoy

"Dzięki dokładnej ocenie bieżącego i przewidywanego wykorzystania zdolności produkcyjnych dział produkcji uzyskał ważne informacje, które można było przekazać działowi sprzedaży. Na przykład dział produkcji potrafi teraz określić czas, w którym można przekroczyć średni wynik w branży dla określonego produktu, oraz jego długość. Odsetek terminowych dostaw zwiększył się z 80% do 95%, a wykorzystanie maszyn zwiększono z 75% do 92%".

Tulio Santos , Sotreq

"Wymierne korzyści osiągnęliśmy w ciągu zaledwie kilku tygodni po uruchomieniu systemu. Dzięki lepszej synchronizacji działań czas realizacji finalnego montażu układów napędowych dla pojazdów terenowych zmniejszono z 4 do 3 dni bez dodatkowych nakładów czasowych. Ostatnio użyliśmy systemu Preactor do podjęcia decyzji o modyfikacji systemu zmian. Przy utrzymaniu stałej liczby pracowników, uruchomiliśmy drugą zmianę, co skróciło czas dostawy do 2 dni stanowi to redukcję o 50%. Dodatkowo, firma Sotreq poważnie zmniejszyła liczbę nadgodzin – o ponad 40%."

Patricia Speakman , Ardo

"System Preactor zapewnił nam elastyczność, która wcześniej była nieosiągalna. Teraz możemy przeprowadzać analizy “co jeśli”, które są nieocenione w przypadku problemów z dostawami lub linią produkcyjną. Natychmiast znamy wpływ zdarzenia na cały plan – wiedzę tę wykorzystujemy do opracowania najkorzystniejszych działań za pomocą systemu Preactor."

Steve Speakman , Interface Australia

"Nie przetrwalibyśmy bez systemu Preactor. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wdrożenia systemu z CMS. Oprócz generowania harmonogramów i raportów "zadania do wykonania", rozwiązanie pomaga nam też w tworzeniu zapytań ofertowych i szybkiego informowaniu naszych klientów. Są to kluczowe obszary naszej działalności."

Jan Longhorn , Armstrong Flooring

"Korzyści z systemu Preactor zostały natychmiast zauważone, w szczególności w obszarze wizualizacji, która była istotna dla firmy Armstrong. Mogliśmy zidentyfikować procesy, które należało usprawnić, dzięki zobaczeniu naszych planów produkcyjnymi na tydzień do przodu. Przyczyniło się to do zmniejszenia liczby przezbrojeń i 33% oszczędności kosztów z tym związanych."

Mr Sachin B L , NTTF

"Udało się nam zminimalizować działania niedodające wartości i możemy monitorować nasze prace w toku. Mamy lepszą kontrolę nad przepływem materiałów, co przyczyniło się do zmniejszenia stanów magazynowych. Znacznie poprawiła się wydajność."

Tony Bestall , Silvergate Plastics

“The benefits were noticeable right away, most noticeably in the area of increased visibility. We can now see all the orders in the system in real time, and how each was progressing. It helped expose the difference between what people thought was required, and what actually was required in order to meet our customer service levels.”

Pablo Vega , EDV Packaging

"Dzięki systemowi Preactor pozbyliśmy się większości pracy papierkowej, którą musieliśmy wykonywać wcześniej. Teraz dysponujemy zintegrowanym, obejmującym dwa zakłady harmonogramem, generowanym z wykorzystaniem rzeczywistych ograniczeń, które codziennie modyfikujemy. Pozwala nam to na zarządzanie codziennymi zdarzeniami, bieżącymi i przyszłymi, zależnymi od zdarzeń w logistycznym łańcuchu dostaw, a także od postępów w produkcji".

Rogério Teodoro , Acelor Mittal

"Szacujemy, że dzięki codziennym korzyściom, jakie daje nam system Preactor, uzyskujemy dodatkowy roczny dochód w wysokości 70 milionów dolarów. Dodatkowo, dzięki nowemu systemowi synchronizacji, firma uzyskała znaczny postęp w zarządzaniu produkcją w związku z szybszym i lepszym podejmowaniem decyzji dotyczących alokacji personelu i planowanych cyklów napraw".

Alan Robson , NPIL Pharmaceuticals

"Uzyskanie płynnego przepływu produkcji na każdej linii może przynieść znaczne oszczędności czasu. Ponieważ wiele produktów ma podobne wymagania dotyczące opakowań, poprawne planowanie minimalizuje potrzeby wprowadzania zmian na każdej linii, co radykalnie zmniejsza czasy przezbrojenia. Podobnie, niektóre produkty są wolne od ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego, więc jest ważne, aby je zidentyfikować i wziąć ten fakt pod uwagę".

Leszek Kleinert , Vector

"Dzięki wdrożeniu systemu Preactor możliwe stało się generowanie realnych i wykonalnych harmonogramów produkcji, a także znaczna redukcja czasu potrzebnego na ich przygotowanie. Umożliwiło to zmniejszenie wielkości produkcji w toku o około 50% i podniosło wskaźnik dostaw na czas z 40% do 80%, co pomogło poprawić konkurencyjność firmy Vector i umocniło jej pozycję na rynku usług telekomunikacyjnych."

Ian Shufflebotham , Willerby Holiday Homes

"Wraz ze wzrostem dokładności harmonogramów i kontroli procesów maszynowych wszystko stało się o wiele prostsze. Mimo braku magazynu w dziale produkcji, uzyskaliśmy przejrzystość, a liczba brakujących i uszkodzonych elementów spadła do kilku. System Preactor szybko zidentyfikował wąskie gardła, dzięki czemu dyskusje o środkach zaradczych odbyły się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem."

Michel Nachbart , Procter & Gamble

"Pomimo początkowych trudności, takich jak praca nad polepszeniem jakości danych w naszym systemie SAP, już po 3 miesiącach od momentu, gdy system rozpoczął pracę, zdaliśmy sobie sprawę, jak skuteczne jest to rozwiązanie. Wyniki, które osiągnęliśmy w tym czasie, były lepsze od oczekiwanych. Rozwiązanie APS spowodowało znaczące obniżenie poziomu zapasów, średnio o ponad 20% dla wszystkich produktów."

Karl Draper , Foilex

"Po połączeniu z naszym systemem ERP, Dynamics NAV, osiągnięto główny cel zmniejszenia liczby przezbrojeń – w ciągu pierwszych dwóch miesiącach zmniejszono ich liczbę o 20%. Na dzień dzisiejszy liczbę tę udało się zmniejszyć o 40-50%, co przyniosło podobny wzrost wielkości produkcji. Samo zmniejszenie liczby przezbrojeń czyni system Preactor wartym wydanych pieniędzy. Uzyskaliśmy także wiele innych znaczących korzyści, które stanowią dodatkową wartość systemu Preactor."

Gert Jan Luiten , Holland Colours

"System Preactor w połączeniu z systemem ERP Ross ułatwiły naszej firmie, Holland Colours, prowadzenie działań globalnych. Większość naszych procedur podlega teraz synchronizacji, którą umożliwia system Preactor. Dane CTP są teraz dokładniejsze dzięki precyzyjniejszemu planowaniu i harmonogramowaniu, przynosząc podwójne korzyści. Po pierwsze, jesteśmy bardziej pewni dokładności dat, które stanowią 80% akceptowanych przez naszych klientów parametrów. Dzięki temu są oni zadowoleni. Po drugie, udało nam się uwolnić część czasu i zasobów oraz zyskaliśmy dużo większe możliwości precyzyjnej regulacji, co pozwala na zastosowanie inteligentnego harmonogramowania, aby spełnić pozostałe 20% wymagań klientów."

Steven Leese , P P Payne

"Połączenie pomiędzy dwoma zakładami produkcyjnymi skutecznie uwidoczniło zdolności produkcyjne każdego z nich. To nam daje możliwość wykorzystania wolnych mocy produkcyjnych w każdym zakładzie, pozwalając zoptymalizować połączony potencjał dwóch zasobów produkcyjnych."

Tim Patton , SAM Mouldings

"System Preactor pozwolił nam na przyspieszenie naszych planów rozwoju i wprowadzenia systemów informatycznych w naszym zakładzie produkcyjnym. Mogliśmy również zaplanować harmonogram dla naszego najbardziej pracowitego miesiąca w historii, co nie byłoby możliwe z użyciem naszego starego systemu."

Conrado Ginel , Talleres Seicon

"Nasza terminowość jest na poziomie 95%, a ilość pracy w toku zmniejszyła się o 60%. To oznaczało oszczędności na poziomie 80 tysięcy Euro rocznie, a wzrost efektywności produkcji przełożył się na dodatkowe oszczędności na poziomie 40 tysięcy Euro rocznie. Koszty dodatkowego transportu, który wcześniej wynosiły 20 tysięcy Euro, teraz prawie nie występują. Ponieważ całościowy koszt projektu wdrożeniowego wyniósł 5 tysięcy Euro, to oznacza niesamowity zwrot z poniesionych inwestycji."

David Goyder , GRP Structures

"Preactor pomógł nam w całościowej zmianie sposobu pracy w firmie GRP. Produkujemy efektywniej, posiadamy jedną z lepszych reputacji w branży za rzetelność i terminowość, oraz mamy plan na przyszły silny i trwały rozwój."

John Hulme , Destec

"Firma jest w stanie podać dokładne terminy realizacji naszym klientom. Dostępne są dokładne raporty z postępu prac, co umożliwia wyższy poziom obsługi klienta."

Cristina Assis , Aquacolor

"Największą zaletą jest zdolność do estymacji obłożenia na każdej z maszyn i przewidzenia czasów produkcji oraz terminów realizacji. Teraz jest łatwiej odpowiedzieć naszym klientom, kiedy dostarczymy ich zamówienia. W ten sposób oszczędzamy 70% czasu, który poświęcaliśmy na to wcześniej. Jest to ważne, ponieważ przed korzystaniem z systemu Preactor, 30% czasu poświęcaliśmy na poszukiwanie odpowiedzi na nasze pytania."

Shaun Naidoo , MIS Engineering

"Preactor dostarcza mi wizualizację, która pozwala na dokładniejsze obiecywanie terminów realizacji i dotrzymywania ich, w ciągle zmieniającym się środowisku."

Eric Kapinos , Oberto

"Wykorzystujemy system Preactor od 18 miesięcy. Natychmiastową korzyścią było odciążenie planistów od wprowadzania danych na rzecz rzeczywistego zarządzania harmonogramem produkcji. Osiągnęliśmy redukcję produkcji w toku o 40%. Było to efektem zastosowania reguł omijających wąskie gardła, niedostępnych w konkurencyjnych rozwiązaniach."

Jerzy Nagórski , Opolgraf

"Preactor oferuje bezkonkurencyjną funkcjonalność, elastyczność i przyjazny interfejs użytkownika jednocześnie pozwalając prowadzić bardzo skomplikowane planowanie zadań. Wyobraźmy sobie złożoność próby zaplanowania 100 jednoczesnych cyklów produkcyjnych książek, z których każdy znajduje się w jednej z ok. 60 różnych faz produkcji, biorąc pod uwagę liczbę ok. 30 wykorzystywanych maszyn, ponad 30 pracowników na każdej zmianie i produkcję prowadzoną przez 24 godziny, 6 lub 7 dni w tygodniu!"

Dave Poellman , Vesta

"Bez systemu połączenie lepszej wizualizacji i kontroli nie byłoby możliwe, a na dzisiejszym bardzo konkurencyjnym rynku jest to istotne, jeżeli chcesz utrzymać swoich klientów i pozyskać nowych od konkurencji, która nie ma takiego rozwiązania."

Cavin Carver , Blake

"Wykorzystujemy system Preactor zarówno w produkcji pod zamówienie klienta, jak również do uzupełnienia magazynu na krytycznych liniach. W wyniku zastosowania systemu proces planowania został zmniejszony z dwóch dni w tygodniu do pół godzinny dziennie. Mamy też lepsze możliwości dostawy następnego dnia do ok. 85%, a także zmniejszyliśmy zaległości. Przed instalacją Preactora dla pewnych produktów przesuwaliśmy terminy realizacji siedmio lub ośmiokrotnie. Teraz rzadko przesuwamy termin więcej niż dwa razy, a jeżeli taki sytuacja występuje, najczęściej wynika z problemów w dostawie surowców."

Antonio Andrucioli , Klabin Industrial Sacks

"System Preactor udziela nam szybkiej odpowiedzi, umożliwiając tworzenie alternatywnych scenariuszy. To pozwala nam na kontrolę wszystkich etapów procesu produkcyjnego - od zamówienia klienta, poprzez wybranie linii produkcyjnej, do realizacji zamówienia."

Marcio Schwank , Mega Embalagens

"W firmie Mega terminowość poprawiła się z 70% do 100%, a czas wykonania skrócił się o 21%. Znaczne zmniejszenie produkcji w toku zostało osiągnięte poprzez lepszą wizualizację wąskich gardeł, gdyż możemy podjąć działania z wyprzedzeniem."

Jan Longhorn , Armstrong World Industries

"Rozwiązanie pozwala na znacznie bardziej pomysłowe podejście do harmonogramowania. Poprzednio celem było przygotowanie planu, aby na czas przekazać go na halę produkcyjną. Aktualnie możemy skoncentrować się na tym, aby to był najlepszy możliwy harmonogram."

Carl Heller , Cleaveland/Price

"Prawdziwa wartości tego systemu nie jest w każdym z poszczególnych elementów, ale w pełnej integracji wszystkich systemów i procesów. Dyscyplina wytworzona poprzez wdrożenie systemu Preactor spowodowała, że problemy są dostrzegane przed momentem, w którym zagrażają wynikom. Preactor wspiera nas w przejściu na kolejny poziom rozwoju biznesowego."

Mr. L. R. Chandak , Garware Wall Ropes

"Przeprowadziliśmy dokładne badanie firmy i możliwości rozwiązania. Rozmawialiśmy również z kilkoma użytkownikami Preactora, zanim umieściliśmy ich na krótkiej liście. Zespół Preactora z biura Bangalore odwiedził nasz zakład i spędził trzy dni zapoznając się z naszymi wymaganiami. Spotkanie zakończyło się przedstawieniem prototypu dla naszego zespołu. To dało nam wiarę w elastyczności systemu i siłę zespołu firmy Preactor".

Leszek Kleinert , Vector

"Dzięki wdrożeniu systemu Preactor możliwe stało się generowanie realnych i wykonalnych harmonogramów produkcji, a także znaczna redukcja czasu potrzebnego na ich przygotowanie. Umożliwiło to zmniejszenie wielkości produkcji w toku o około 50% i podniosło wskaźnik dostaw na czas z 40% do 80%, co pomogło poprawić konkurencyjność firmy Vector i umocniło jej pozycję na rynku usług telekomunikacyjnych. Nie wyobrażam sobie osiągnięcia takich wyników, bez wdrożenia systemu Preactor."

Rhodri John , Wall Colmonoy

"Preactor ma wpływ na naszą całą działalność. Przykładowo pokazuje nam, czy powstanie potrzeba inwestowania w nową maszynę w celu skorzystania z uruchomienia danego rodzaju produktu. Od czasu wdrożenia, system miał wpływ na decyzje o zakupieniu trzech różnych maszyn, co przełożyło się na znaczny wzrost sprzedaży."

Daniel Muir , Highland Spring

"Teraz nie tylko mamy informacje, co się dzieje na każdym etapie naszej działalności i w naszym planie produkcyjnym, ale również sama informacja jest dokładniejsza. Oznacza to, że ludzie z produkcji dostrzegli korzyści od razu, ponieważ otrzymywali informacje planistyczne, którym mogli zaufać."

Anusha Amaratunga , DSI, Sri Lanka

"Kiedy nasze planowanie stało się coraz trudniejsze do opanowania metodami manualnymi, rozpoczęliśmy poszukiwanie odpowiedniego oprogramowania. Ponieważ Preactor dostarcza rozwiązania do planowania i harmonogramowania od wielu lat, mieliśmy przeczucie, że zrozumieją nasze problemy i dlatego zdecydowaliśmy się na ich system."

David Pouliot , Plastique Micron

"Przepływ informacji na temat naszych zamówień uległ znacznej poprawie, teraz informacje są dostępne w każdym momencie dla tych, którzy ich potrzebują. Planowanie jest teraz znacznie bardziej uporządkowane i większe wysiłki są skierowane na realizację terminów klientów. PREACTOR wspiera nas w zarządzaniu naszymi ograniczeniami procesu produkcyjnego i w rozwiązywaniu konfliktów związanych z dostępnością urządzeń niezbędnych do produkcji."

Alberto Carceles , TREVES GROUP

"Od samego początku projekt ten miał charakter globalny i jeśli okazałby się skuteczny miał zostać wprowadzony w całej Grupie. Początkowo należało wykazać, że rozwiązanie to rzeczywiście działa. Gdy wszystkie wewnętrzne opory zostały przełamane, a system został całkowicie sprawdzony, odkryliśmy, że Preactor jest jedynym praktycznym sposobem pracy. Teraz stał się całkowicie niezbędny dla działalności naszej firmy."

Petr Vild , Sklostroj Turnov CZ

"Preactor udostępnił nam narzędzie do pracy nad możliwościami poszczególnych zasobów i pozwolił na identyfikacje błędów w danych wprowadzanych do systemu, głównie w marszrutach i strukturach materiałowych."

Mike Evans , TRP

"Teraz musimy brać pod uwagę więcej szczegółów niż kiedykolwiek - mniejsze zamówienia z szybszymi terminami realizacji. Dlatego musimy dokładnie wiedzieć, co się dzieje i kiedy, a nie opierać się na przybliżeniach. Przed wdrożeniem systemu Preactor nie mogliśmy tego osiągnąć – teraz system jest w samym centrum naszego planowania i harmonogramowania produkcji".

Edevaldo de Souza , Medabil

"PREACTOR ma duże strategiczne znaczenie dla firmy MEDABIL, łącząc doświadczenia firmy na rynku budowy systemów z łańcuchem dostaw, a także utrzymaniem wzrost wartości firmy w ostatnich latach, poprzez wykorzystywania zoptymalizowanego rozwiązanie do planowania".

Vicente Fadanelli , Flantech

"W firmie Flantech system Preactor jest częścią większej układanki, niż tylko planowanie produkcji. System ten jest częścią strategii ciągłego rozwoju naszej firmy, i przyczynia się do uznania na rynku naszej doskonałości produkcyjnej. Polecamy system Preactor każdej firmie, która wymaga inteligentnej koordynacji procesów produkcyjnych, niezależnie od ich rozmiaru lub typu działalności."

Alex Kämmerer , Cortiaço

"W świadczeniu usług cięcia, obróbki skrawaniem oraz obróbki cieplnej, Cortiaço posiada wysoką różnorodność i zmienność elementów w procesie produkcji. Zawsze poszukujemy nowych technologii i narzędzi do zarządzania aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Preactor nam w tym pomaga. Uzyskaliśmy rzeczywiste wyniki z wykorzystania tego rozwiązania, z korzyścią dla naszej organizacji, a zwłaszcza dla naszych klientów."

Ernani Toso , Grendene

"Kiedy rozpoczeliśmy projekt wspólnie z firmą ACCERA wiedzieliśmy, że największym wyzwaniem będzie dostosowanie system do współprcy z naszym systemem produkcyjnym. Sprostanie temu wyzwaniu było możliwe dzięki szybkości i profesjonalizmowi zespołu ACCERA."

Richard Lyon , Global EPP

"Kiedy przyszedłem do firmy nasza terminowość wynosiła 42%. W ostatnim tygodniu było to ponad 90%. Ponadto teraz jesteśmy pewni, kiedy podajemy naszym klientom dokładny termin dostawy. W momencie awarii maszyny, lub innej sytuacji, na którą nie mamy wpływu, możemy natychmiast poinformować ich o przesunięciu terminu."

Ian Hodgson , Mode Lighting

"Dzięki Preactorowi uzyskaliśmy wizualizację naszych procesów, a system pomógł nam zdobyć zaufanie i wiarygodność. Preactor pozwolił nam na większą integrację i teraz możemy pewniej składać obietnice. I jesteśmy dumni z naszej zdolności do dotrzymywania tych obietnic."

Augusto Berdette , Digicon

"Z systemem PREACTOR, możemy przewidywać problemy i szybko reagować, co pozwala zoptymalizować nasze planowanie produkcji w celu zaspokojenia naszego zróżnicowanego popytu, który charakteryzuje się wysokim mixem dużych i małych partii. Ponadto chcielibyśmy podkreślić siłę zespołu ACCERA w modelowaniu i wdrażania oprogramowania."

Graziela Aragones , Teikon

"Dzisiaj Preactor jest niezbędnym narzędziem do zapewnienia maksymalizacji wykorzystania zasobów i optymalizacja procesów w firmie Teikon."

Brian Porterfield , EXAL Corporation

"Duża korzyścią z wdrożonego systemu jest posiadanie pewności, co do poprawności różnych scenariuszy planowania. Możemy spojrzeć na alternatywne rozwiązania i podejmować działania wiedząc, że plan zaproponowany przez system Preactor będzie realizowany na hali produkcyjnej."

Alan Roden , Preformtools

"Dopiero po 6 miesiącach osoby poza mną dostrzegły korzyści z wykorzystania systemu. Ponieważ używałem systemu codziennie, to widziałem różnicę, ale ludzie w naszej firmie byli tak cyniczni przez braki efektywności starego systemu, że obwiniali Preactora, kiedy coś się nie udało. Nawet, jeżeli było oczywiste, że to nie wina systemu. Ponieważ jednak w tym czasie, Preactor konsekwentnie generował rzetelne i dokładne plany produkcji, to możliwe było zidentyfikowanie rzeczywiste przyczyny naszych problemów."

Alan Roden , Preformtools

"Przebyliśmy długą drogę od poświęcania 90% naszego czasu na walkę z ogniem, do momentu, kiedy teraz poświęcamy 90% naszego czasu na zapobieganie pożarom. Preactor umożliwia nam dostrzeżenie naszych potencjalnych problemów, jak również rozwiązań tych problemów."

Mike Harris , International Greetings

"Nasza firma zanotowała wzrost z 20 milionów funtów do 70 milionów, podwoiła liczbę wykorzystywanych maszyn i produkuje więcej wyrobów gotowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby planistów z 12 do 5. Dawniej trzeba było ręcznie zestawić wszystkie arkusze pracy z hali produkcyjnej i ręcznie zaktualizować plan, co zajmowało ponad 2 godziny za każdym podejściem. Teraz nie tylko zajmuje to dwa kliknięcia przycisku myszy, gdyż wszystkie informacje są przechowywane w systemie, ale jest to też zawsze dokładne."

Sueli Gonçalves , Britanite

"Kiedy zaprezentowano nam rozwiązanie, byliśmy bardzo podekscytowani, ponieważ nie wierzyliśmy, że istnieje oprogramowanie, które może spełnić nasze oczekiwania, biorąc pod uwagę złożoność naszej działalności. System Preactor umożliwił nam kontrolę i zarządzanie produkcją oraz ludźmi".

Alison Walmsley , IPL

"Wdrożenie technik Lean byłoby trudne bez Preactora. Nie tylko ze względu na czas, jaki udało się nam zaoszczędzić dzięki zastosowaniu Preactora, ale też dlatego, że możemy użyć systemu do poszukiwania sposobów na udoskonalenie procesu planowania i harmonogramowania. Przy korzystaniu ze starego systemu, jeśli klient zadzwonił w środę prosząc o informację o jego zamówieniu, to musieliśmy czekać z odpowiedzią aż do poniedziałku, bo wtedy aktualizowaliśmy plan. Teraz możemy odpowiadać natychmiast."

Francis BONLIEU , Eurocopter

"Dzięki systemowi Preactor możemy realizować produkcję "pull" a nie "push". Przy produkcji 20 różnych typów śmigłowców, poziom skomplikowania operacji jest zbyt duży, aby korzystać z Excela. Chcieliśmy również sformalizować nasze rozwiązania do harmonogramowania i nie być zależnym tylko od wiedzy jednej osoby".

Brian Porterfield , EXAL

"Główna korzyścią z wdrożenia systemu Preactor w EXAL jest zaufanie do różnych scenariuszy planowania. Teraz możemy ocenić alternatywne rozwiązania, biorąc pod uwagę dostępność linii, i następnie działać z pewnością, że rozwiązanie sugerowane przez Preactora będzie realizowane w dziale produkcyjnym."

 

Cytaty o planowaniu

"Każdy ma jakiś plan...dopóki nie zostanie trafiony." - Mike Tyson

 

Szukaj
Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.