Opinie naszych Klientów:

"Po wprowadzeniu systemu Preactor czas potrzebny na zaplanowanie zleceń, został skrócony."


Korzyści i zwrot z inwestycji w system Preactor

Studia przypadków oraz referencje są dostępne dla niemal każdej branży produkcyjnej, a także dla zastosowań w przedsiębiorstwach usługowych i logistycznych. Część wymiernych korzyści to:

  • Wzrost produktywności o 15-20% – lepsze wykorzystanie istniejących zasobów
  • Redukcja poziomu zapasów surowców o 40-50% – synchronizacja zakupów z osiągalnym harmonogramem
  • Redukcja czasu realizacji o 40-50% – zmniejszenie produkcji w toku zwalniającej przepływ produkcji
  • Poprawa terminowości dostaw o 50-90% – wzrost liczby dostaw realizowanych na czas

Strategiczna inwestycja

Lepsza terminowość i precyzja dostaw jest niemal pewnym rezultatem wykorzystania zaawansowanego oprogramowania planistycznego i harmonogramującego, które umożliwia szybkie i dynamiczne planowanie i przeplanowanie zleceń produkcyjnych z uwzględnieniem nie tylko rzeczywistych ograniczeń zdolności produkcyjnych, ale także nieoczekiwanych, zaskakujących zdarzeń. Wielu firmom oprogramowanie Preactor przyniosło także inne korzyści. Systemy Preactor tradycyjnie projektuje się w celu rozwiązywania problemów planistycznych, ale wyniki ich pracy mogą być tak znaczące, że systemy te stają się niezbędne do poprawnego funkcjonowania całego przedsiębiorstwa i jego łańcucha dostaw.

Oprogramowanie Preactor może mieć ogromne znaczenie dla utrzymania przewagi nad konkurencją. Ponieważ na przedsiębiorstwa wywierana jest coraz większa presja związana z utrzymaniem niskich kosztów produkcji, muszą one patrzeć strategicznie na metody tworzenia wartości dodanej. Jedną z nich może być dostarczanie mniejszych partii z większą częstotliwością, przy zmniejszeniu ilości zapasów. Wymaga to jednak częstego dostępu do szczegółowych planów oraz oceny skutków rożnych decyzji.

W tym właśnie mogą pomóc narzędzia APS. Ich działanie polega na tworzeniu harmonogramu obejmującego przyszłość – dzisiejszą zmianę, bieżący rok lub dowolnych inny okres – i uwzględniającego fakt, że wszystkie rodzaje zasobów nie są nieskończone, jak można by sobie życzyć, lecz ograniczone. Oznacza to, że dostępność surowca, liczbę, typ i zdolności maszyn produkcyjnych, dostępny czas, a nawet dostępny personel i jego umiejętności można wprowadzić do równania w celu stworzenia realistycznego i wiarygodnego planu.

Możliwość generowania odpowiedzi na zapytania typu „co jeśli" to „szklana kula" systemu APS, która umożliwia analizę różnych scenariuszy na podstawie wiedzy o bieżącym stanie zakładu. Jest to wartościowe narzędzie, które ułatwia rozwiązywanie problemów związanych z nieoczekiwanymi zdarzeniami oraz krótkoterminowymi nieregularnościami, niezależnie od tego, czy chodzi o proces produkcji wytwarzający produkty różnej jakości (być może z powodu zróżnicowania surowca), które przydzielane są różnym klientom, czy o nieprzewidywalną dostępność świeżych składników w przemyśle spożywczym.

Szybkie generowanie harmonogramu

W ocenie niezależnych ekspertów system Preactor dysponuje najnowocześniejszymi technologiami generowania harmonogramów. Dane zapisane w pamięci zapewniają generowanie wielu harmonogramów w bardzo krótkim czasie, co zapewnia planiście informacje niezbędne do podejmowania właściwych decyzji w zmiennym środowisku produkcyjnym.

Dokładny model

Model o właściwym poziomie szczegółowości to element decydujący o skuteczności każdego rozwiązania. Zbyt duża ilość szczegółów uniemożliwia planiście łatwe zrozumienie problemów i określenie rozwiązania. Zbyt mało szczegółów powoduje powstawanie niepraktycznych planów i dostarczanie zawodnych danych.

Ponieważ firma Preactor jest obecna na rynku od ponad 15 lat, tysiące użytkowników dostarczyło cennych uwag dotyczących wymaganych funkcji oraz prezentacji danych. Ich wiedza i doświadczenie pozwoliły stworzyć rozwiązanie najbardziej kompletne, które jest obecnie dostępne na rynku.

Przejrzystość

System Preactor może wyświetlać w różny sposób najbardziej potrzebne informacje oraz umożliwiać pracę na wielu ekranach. Planista może dostosować kolory, okna komunikatów, okna dialogowe i alarmy do własnych potrzeb. Ponieważ rzeczywiste czasy rozpoczęcia i zakończenia mają wpływ na istniejący harmonogram, planista może go naprawić bez potrzeby generowania nowego harmonogramu oraz ocenić wpływ zmian i zidentyfikować możliwości precyzyjnej regulacji.

Interaktywne narzędzie

System Preactor opracowano z myślą o użytkowniku. Jest prosty w użyciu, lecz oferuje narzędzia o dużych możliwościach, które ułatwiają planiście manipulowanie harmonogramem oraz zarządzanie zakładem w celu osiągnięcia założonych celów biznesowych. System stanowi raczej narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji niż narzędzie do podejmowania decyzji. Umożliwia planiście wybór lepszych rozwiązań. Obsługa wykresów Gantta przy pomocy funkcji „przeciągnij i upuść” umożliwia planiście manipulowanie harmonogramem i testowanie alternatywnych strategii, takich jak zmiana kolejności zleceń lub przydzielanie planowanych remontów do kluczowych zasobów.

Analiza „What if”

Praca planisty nie jest łatwa. Pojawiają się pilne zlecenia, dostawy surowców opóźniają się, występują awarie zasobów, które mogą mieć bardzo negatywny wpływ na wydajność i dotrzymanie obiecanych terminów. Systemy ERP, arkusze kalkulacyjne i tablice planistyczne to niewystarczające narzędzia dla firmy sterowanej popytem, w której należy zapewnić odpowiedni poziom obsługi klienta oraz zmniejszać koszty i maksymalizować użycie zasobów. Firma Preactor dostarcza narzędzia do analizowania problemów oraz testowania alternatywnych scenariuszy umożliwiających ich rozwiązanie.

 

Cytaty o planowaniu

"Każdy ma jakiś plan...dopóki nie zostanie trafiony." - Mike Tyson

 

Szukaj
Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.