Opinie naszych Klientów:

"Spełnione zostały wszystkie istotne wymagania dot. działania systemu."


Podstawowe cechy systemu Preactor

Bieżące trendy w produkcji mają na celu obniżenie poziomu zapasów i redukcję kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu krótszych czasów realizacji zamówień. Zmusza to firmy do szukania nowych sposobów optymalizowania procesu produkcji poprzez zredukowanie bądź wyeliminowanie działań nieprzynoszących korzyści, takich jak czas przezbrojenia bądź oczekiwania. Zidentyfikowanie potencjalnych problemów pozwala podejmować działania w celu zbilansowania zapotrzebowania i zdolność produkcyjnej.

System Preactor jest rozwijany od ponad 17 lat, aby sprostać tego typu potrzebom. System ten stosowany jest przez małe, średnie i duże firmy, aby pomóc im sprostać wymaganiom stawianym przez ich klientów oraz pokonać rosnącą globalną konkurencję.

System Preactor został zaprojektowany z myślą o współpracy z istniejącym oprogramowaniem i usprawnieniu jego działania. Może być ściśle zintegrowany z systemem ERP, oprogramowaniem księgowym i prognozującym, arkuszami kalkulacyjnymi, systemem MES i innymi systemami gromadzenia danych z produkcji.

System Preactor, stosując zasady przydzielania zleceń, generuje plany produkcji, które zawierają szczegółowo zaplanowane zadania dla każdego zasobu. Oferuje interaktywne, oparte na funkcji „przeciągnij i upuść” środowisko, które pomaga skutecznie reagować na nieoczekiwane zmiany w zapotrzebowaniu i zdolności produkcyjnej, maksymalizując tym samym liczbę dostaw zrealizowanych na czas.

Aby ocenić słuszność decyzji, należy poznać jej skutki. Jest to niemożliwe przy zastosowaniu standardowych narzędzi, takich jak arkusz kalkulacyjny.

System Preactor umożliwia:

  • wizualizację bieżącego obciążenia produkcyjnego,
  • ocenę wpływu nieoczekiwanych zdarzeń,
  • przeprowadzanie analiz „co jeśli”,
  • porównywanie alternatywnych rozwiązań,

a wszystko to zanim podjęta zostanie ostateczna decyzja.

Intuicyjny i przyjazny interfejs graficzny jest wysoko ceniony przez użytkowników na całym świecie. Jego przełomowa technologia wytycza standard, według którego oceniane są inne produkty.

Dane w systemie Preactor są przechowywane przez system Microsoft SQL Server. Do systemu Preactor dołączana jest darmowa wersja bazy SQL Express, jednak pełna wersja systemu SQL Server również może być stosowana (nie jest częścią oferty).

Ekrany, listy menu, przyciski itp. mogą być dostosowywane do każdego użytkownika w zależności od jego potrzeb. W systemach Preactor możliwe są zmiany pól, tabel i powiązań między danymi bez dodatkowego programowania. Modyfikacje automatycznie zmieniają tabele SQL w czasie uruchomienia programu.

Dla złożonych zastosowań możliwe jest dodanie unikalnego schematu logicznego planowania i harmonogramowania, bez zmiany kodu źródłowego. System zawiera standardowe, najczęściej stosowane reguły szeregowania zadań, jednak w niektórych wersjach mogą być one modyfikowane oraz możliwe jest tworzenie nowych reguł.

Program Preactor został zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwą integrację z systemami ERP, SFDC, MES itp.


 

Cytaty o planowaniu

"Każdy ma jakiś plan...dopóki nie zostanie trafiony." - Mike Tyson

 

Szukaj
Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.