Opinie naszych Klientów:

"Po wprowadzeniu systemu Preactor czas potrzebny na zaplanowanie zleceń, został skrócony."


System Preactor 300 FCS

System Preactor 300 FCS ma wiele dodatkowych funkcji w porównaniu do wersji 200 FCS.

Po pierwsze, na poziomie szczegółowego harmonogramowania P300 FCS posiada dodatkowe funkcje obejmujące obsługę wielu ograniczeń dostępności skończonych zasobów dla każdej operacji, kontrolę marszrut w zależności od wybranych zasobów, modelowanie wielu partii w oparciu o te same zasoby, takich jak piece i miksery, oraz informacje o ukończonych ilościach przesyłane w trakcie produkcji partii.

Funkcjonalność wersji 300 FCS:

 • Tabele do porównania harmonogramów
 • Obliczenie kosztów dla zlecenia i całego harmonogramu
 • Maksymalna rozpiętość operacji i opóźnienie kolejnej operacji
 • Aktualizacja i obliczenie czasu operacji na podstawie aktualnego zaawansowania
 • Wiele ograniczeń drugorzędowych dla poszczególnych operacji, zasoby drugorzędowe jako ograniczenia
 • Zmiana koloru paska operacji na podstawie zaawansowania operacji
 • Preferowany wybór zasobu i definiowanie czasu przeterminowania
 • Partie równoległe na każdym poziomie procesu
 • Definiowanie następstwa ograniczeń i zasobów zależnych od operacji aktualnej

Oraz funkcjonalność wersji niższych:

 • Automatyczny wybór zasobów w ramach gniazd produkcyjnych
 • Zapytania "Czy możliwe do obiecania?" (funkcjonalność Capable to Promise)
 • Zasoby o ograniczonych i nieograniczonych zdolnościach produkcyjnych, indywidualne kalendarze zmian dla zasobów
 • Harmonogramowanie do przodu, do tyłu i dwukierunkowe, według atrybutu zleceń
 • Raporty w postaci tekstowej i graficznej
 • Ręczne i interaktywne wprowadzanie awarii, planowanych prac konserwacyjnych itp
 • Baza danych Microsoft SQL 2005 Server Express
 • Atrybuty przypisane do produktów i operacji
 • Zablokowanie/odblokowanie operacji indywidualnie, po zasobie, według czasu, według atrybutów
 • Równoległe operacje w cyklu produkcyjnym
 • Generator harmonogramów
 • Obliczanie czasu operacji według czasu jednostkowego, ilości na godzinę lub czasu na partię
 • Statystyki harmonogramu
 • Ograniczenia pierwszorzędowe
 • Nieograniczona liczba operacji, zasobów, produktów itd
 • Wykorzystanie ActiveX, Połączenia z innymi systemami poprzez ActiveX (OCX)
 • Zasoby drugorzędowe
 • Wyświetlanie zleceń zagrożonych
 • Automatyczna naprawa harmonogramu
 • Bufory dostawy i raport zagrożonych operacji
 • Kreator skryptów importu i eksportu
 • Manager licencji
 • Opcje transferu, podziału i powtórzenia zleceń
 • Wstrzymanie zlecenia
 • Wyświetlenie stopnia zaawansowania operacji
 • Wykresy dla zasobów drugorzędowych
 • Zasoby drugorzędowe zależne od zasobu w ramach grupy zasobów
 • Czasy operacji zależne od zasobu w ramach grup zasobów
 • Analiza harmonogramu
 • Macierze czasów przezbrojeń zasobów zależnych od kolejności
 • System wymiany informacji konfigurowany przez użytkownika
 • Możliwość modyfikacji bazy danych, menu, własnych skryptów
 • Definiowanie trzech kolorów do wyświetlenia na pasku operacji
 • Publikowanie wykresów w postaci strony www
 

Cytaty o planowaniu

"Każdy ma jakiś plan...dopóki nie zostanie trafiony." - Mike Tyson

 

Szukaj
Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.