Opinie naszych Klientów:

"Współpraca z firmą Prętczyński zarówno podczas wdrożenia, jak i po nim przebiega wyśmienicie."


Integracja systemów Exact Globe i Preactor w drukarni Altmaster PDF Drukuj

Firma Altmaster jest jedną z największych w Polsce drukarni specjalizujących się w poligrafii wielkoformatowej związanej z reklamą zewnętrzną eksponowaną na tablicach reklamowych, słupach ulicznych, ścianach budynków, wiatach przystankowych itp. Firma współpracuje z szerokim gronem klientów zarówno w Polsce jak i zagranicą (w Niemczech, Holandii, Litwie, Łotwie, Estonii, Finlandii, Słowacji, Ukrainie).

Standardowe produkty wykonywane przez firmę Altmaster to: billboardy (plakaty wielobrytowe), megaboardy (plakaty wielobrytowe o dużych rozmiarach), citylighty (plakaty podświetlane), plakaty, banery, siatki, display’e, naklejki.

Kompleksowy proces produkcyjny uwzględnia takie etapy jak: przygotowanie druku (CTP), pięciokolorowy druk offsetowy, sitodruk i druk cyfrowy, oraz operacje wykończeniowe np. falcowanie i kompletowanie billboardów, zgrzewanie wysokoczęstotliwościowe banerów.

Wybór systemu

 

Piotr Jasiński z firmy Altmaster opisuje główne problemy w obszarze harmonogramowania oraz przyczyny dla których wybrano system Preactor:

„Klienci drukarni druków reklamowych oczekują prawie zawsze bardzo krótkiego terminu realizacji ich zamówień, zatem harmonogramowanie produkcji ma tu kluczowe znaczenie. Sytuację komplikują dodatkowo częste przypadki opóźnień przy nadsyłaniu materiałów wejściowych, co uniemożliwia rozpoczęcie wykonania zlecenia. Stosowany wcześniej system sterowania produkcją nie zdawał egzaminu, był zbyt pracochłonny, a po uwzględnieniu realnych zmian w praktyce przestawał działać.

Potrzebny był program, który zapewniłby sterowanie kolejnością wykonywania zleceń dla optymalnego skrócenia cyklu produkcyjnego i optymalnego wykorzystania posiadanych maszyn, a ponadto śledzenie przebiegu zamówienia klienta i szybką ocenę planowanego terminu jego realizacji. Bardzo istotna jest przy tym możliwość szybkiego wprowadzania niezbędnych zmian w modelu produkcyjnym i symulacji skutków tych zmian. Ponadto, cenna jest też możliwość oszacowania terminu realizacji potencjalnego nowego zlecenia przez handlowców naszej drukarni nawet gdy znajdują się poza zakładem produkcyjnym.

System Preactor FSC 2000 spełniał nasze wymagania, gdyż oferował rozbudowane możliwości planistyczne, a także odznaczał się dużą elastycznością i możliwością szybkiego wprowadzania niezbędnych zmian w modelu produkcyjnym.

Prawdopodobnie nie bez znaczenia jest też, że już na pierwszym spotkaniu demonstracyjnym firma Prętczyński sp. z o.o. wstępnie zobrazowała przebieg procesu harmonogramowania w systemie Preactor dobrze dostosowanym do produkcji drukarni”.

Firma Altmaster zdecydowała się na system Preactor FCS 2000 dostarczony przez firmę Exact Software. Wdrożenie zostało przeprowadzone przez firmę Prętczyński sp. z o.o.

Wdrożenie

Według oryginalnego planu, wdrożenie systemu Preactor było planowane po wdrożeniu modułów produkcyjnych systemu Exact Globe. Jednak po przeprowadzeniu wstępnych warsztatów z funkcjonalności systemu, zdecydowano się na inne podejście: system Preactor został przygotowany w uproszczonym modelu umożliwiającym tylko harmonogramowanie operacji druku i bazował na danych o zamówieniach klientów wprowadzanych poprzez arkusz programu Excel. W następnym kroku po wdrożeniu modułu produkcyjnego Preactor został zintegrowany z modułem produkcyjnym Exact.

Dane o zamówieniach były uzupełnianie przez osobę odpowiedzialną za planowanie o informacje odnoszące się do sposobu wykonania tych zamówień: na jakiej grupie maszyn operacja druku mogła być wykonana, jaki był przewidywany czas druku, jaki był przewidywany czas operacji wykończeniowych po druku. Ostatni czas był wykorzystywany do wyznaczenia przewidywanego czasu zakończenia całego zamówienia pomimo tego, że operacje po druku nie podległy w rzeczywistości harmonogramowaniu.

Dodatkowym obciążeniem dla Planisty było uzupełnianie danych w arkuszach Excela, ale zastosowane uproszczenia umożliwiły szybkie rozpoczęcie pracy z systemem i generowanie pierwszych harmonogramów. W ten sposób przeprowadzono najlepsze testy systemu, gdyż korzystano z danych rzeczywistych, a kiedy przyszedł czas na integrację z systemem Exact Globe korzystanie z funkcjonalności Preactor nie było problemem i nie wymagało żadnych dodatkowych szkoleń.

Po wdrożeniu systemu Exact Globe, dokonano integracji pomiędzy modułem produkcyjnym a systemem Preactor. Z systemu Exact przesyłane są informacje o zleceniach produkcyjnych wraz z technologią ich wykonania, która oprócz druku uwzględnia operacje wykonywane po drukowaniu. W ten sposób przybliżony czas operacji wykończeniowych definiowany w arkuszu Excelowym został zastąpiony możliwością dokładnego śledzenia obciążenia poszczególnych stanowisk, co nie było możliwe w uproszczonym modelu. Dodatkowo z systemu Exact przekazywana jest informacja o zaraportowanych ilościach wykonanych.

Przejście z modelu uproszczonego zintegrowanego z Excelem na model szczegółowy zintegrowany z Exactem odbyło się bez większych problemów. Model uproszczony został rozbudowany o brakujące zasoby, grupy zasobów oraz kalendarze i dodatkowe skrypty importu danych.

Jedną z ciekawszych modyfikacji modelu zaplanowanych do stworzenia w ramach wdrożenia była dodatkowa wizualizacja zleceń, w których brakowało materiałów graficznych dostarczonych przez klienta. Celem wprowadzenia modyfikacji było stworzenia ostrzeżenia dla Planisty, czy zlecenia, które mają być wykonane w najbliższym czasie są zagrożone, gdyż nie pojawiła się informacja, że materiały są dostępne. Ponieważ pasek przedstawiający operację na wykresie Gantta może być podzielony na trzy części to zdecydowano, że kolor jednej z części dolnych będzie zależny od zmiany statusu pola „Czy są materiały od klienta?”. Status w postaci znacznika Tak/Nie jest przesyłany z systemu Exact.

Dodatkowo za pomocą odpowiedniego skryptu system wyliczał stopień zagrożenia realizacji zlecenia. I tak przykładowo zlecenia, których czas rozpoczęcia planowany był w następnych 24 godzinach, i dla których nie było potwierdzenia otrzymania materiałów system zmieniał ich część paska operacji na kolor żółty. Jeżeli występowały zlecenia o tym samym statusie zaplanowane do startu w następnych 8 godzinach, to wtedy system zmieniał część paska operacji na kolor pomarańczowy. Te zlecenia, które miały status pola „Czy są materiały od klienta?” z informacją, że materiały są dostępne zmieniały kolor na zielony.

Efekty wdrożenia

Piotr Jasiński opisuje korzyści jakie przyniosło wdrożenie systemu:

„Zgodnie z naszymi oczekiwaniami wdrożenie systemu Preactor w firmie Altmaster umożliwiło szybkie i precyzyjne określenie terminu realizacji zlecenia. Nasz handlowiec, nawet przebywając daleko od drukarni może bezproblemowo odpowiedzieć Klientowi na pytanie „Na kiedy jesteśmy w stanie wykonać potencjalne zamówienie?” tylko na podstawie HTMLowego poglądu planu produkcji.

Duża łatwość wprowadzania zmian pozwala błyskawicznie aktualizować harmonogram produkcyjny w oparciu o dane z programu Exact uwzględniając zakłócenia przebiegu procesu produkcyjnego. Ponadto umożliwia to planowanie wielowariantowe. Efektywne harmonogramowanie pozwala na optymalizację cyklu realizacji zlecenia, wyeliminowanie lub przynajmniej przygotowanie się do rozładowania spiętrzeń produkcyjnych. Zawsze aktualny harmonogram porządkuje proces produkcji, który przebiega teraz zgodnie z zaplanowaną wcześniej kolejnością.

Współpraca z firmą Prętczyński sp z o.o. zarówno podczas wdrożenia, jak i po nim przebiega wyśmienicie. Błyskawiczna reakcja na zgłaszane przez nas problemy, otwartość na zmiany w systemie Preactor i gotowość do wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości są wręcz godne naśladowania”.

 

Cytaty o planowaniu

"Każdy ma jakiś plan...dopóki nie zostanie trafiony." - Mike Tyson

 

Szukaj
Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.